Đố vui: cóc nhảy

Đố vui: Bạn đưa hết mấy con cóc vàng qua bên phải và cóc nâu qua bên trái là được. Cóc đi tới một bước hoặc nhảy qua đầu con khác. Câu đố này đơn giản vậy thôi, không có mẹo gì cả.

Nếu có thể bạn ghi lại số lần thử của mình/thời gian chơi trước khi giải ra rồi post lên 🙂

10 thoughts on “Đố vui: cóc nhảy”

Trả lời