Today is Love Story Day (Nov. 11)

Khuyến cáo

  1. Nếu bạn không biết Love Story Day là ngày gì thì vẫn nên đọc tiếp. Vì bạn sẽ không google được ở đâu khác về Love Story Day đâu. 😀
  2. Văn phong bài này có thể không giống như các bài thường gặp, hy vọng bạn đọc đừng shock.
  3. Ai muốn sửa đổi gì bài này thì cứ thoải mái.

Continue reading Today is Love Story Day (Nov. 11)