Đọc gì hôm nay

  • Tin từ Thanh Niên: Công ty Vedan chịu mức phạt là 91 tỉ đồng, còn chi phí để rửa sạch sông Thị Vải ước tính khoảng 1000 tỉ đồng. Suốt 14 năm, trong khi người dân biết hết mọi chuyện thì lãnh đạo “đã nhiều lần đi khảo sát rồi đánh giá môi trường nhưng vẫn không phát hiện”. Sông Thị Vải bị ô nhiễm nặng trong thời gian dài đến vậy mà các vị ấy vẫn không phát hiện ra thì đúng là chuyện lạ đời!
  • Đọc quan điểm của hai ứng cử viên tổng thống Mỹ về các vấn đề môi trường và sử dụng năng lượng ở đây, và làm quiz này. Nếu bạn là người Mỹ, bạn sẽ chọn ai?

2 thoughts on “Đọc gì hôm nay”

  1. Họ đi khảo sát nhưng ko phát hiện được cơ chế hoạt động của hệ thống xả ra sông thì làm sao mà khởi tố được?
    Không biết dân ở đây được đền bù bao nhiêu? Ai đền bù sức khỏe cho họ và con cháu họ chứ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *