2 thoughts on “nhiethuyet.org trị giá bao nhiêu?”

  1. Chắc cái này là giá trị về vật chất, những điều giúp chúng ta hiểu và làm để giữ gìn Trái Đất ở trang web này là vô giá.

Trả lời