4 thoughts on “Preview phim AIT”

  1. còn em tâm đắc nhất phần ng` ta đem cân TĐ và một đống vàng, chúng ta chỉ có thể tiến bộ khi chúng ta làm đúng

  2. uh, các bạn ơi, các bạn có phần update của an inconvenient true ko nhỉ, mình xem ở HBO là còn phần update nữa cơ mà, phần sau ý, ngài Al Gore thống kê lại, nếu có được thì tốt quá

Trả lời