Tag Archives: link

Download phim An Inconvenient Truth

Nếu bạn vẫn chưa xem phim này (An Inconvenient Truth) trên HBO, hoặc tìm mua được đĩa phim, hoặc nhận đĩa của chúng tôi, hoặc sao chép từ bạn bè, giải pháp cuối cùng là download nó. Vì phim này không mang bản quyền tự do nên việc download, nếu không phải là fair use, thì cũng vi phạm bản quyền.

Bạn có thể chọn download theo một trong hai cách sau.

Download bằng Torrent

Torrent là giao thức chia sẻ file mạnh mẽ và nhanh chóng. Nếu bạn đang dùng máy tính ở nhà, chúng tôi khuyến cáo bạn download bằng torrent. Continue reading Download phim An Inconvenient Truth