The Meatrix

Phải coi! Bộ phim ngắn nhái theo The Matrix này sẽ đưa bạn ra khỏi phòng khách và đi vào thế giới thực của công nghiệp sản xuất thực phẩm hiện đại, đầy rẫy nguy cơ cho sức khỏe và tàn nhẫn với động vật. Ảnh hưởng của môi trường cũng rất khủng khiếp!

(Bấm vào CC > English để xem với phụ đề tiếng Anh.)

Phần 1: Leo gặp Moopheus và bắt đầu thoát khỏi The Meatrix.

Phần 2: Giải phóng được mấy triệu người khỏi The Meatrix. Cùng với Chickity thị sát một nông trại của AGRI-CORP và chạm trán các agents.

Phần 3: Giải thoái Moopheus thành công. Nhưng số phận của The Meatrix vẫn còn chờ chúng ta.