Quyền của Tự Nhiên

Tuần Việt Nam:

Đi đến chỗ xây dựng luật pháp để bảo vệ “quyền của con người” là kết quả của một hành trình dài của nhân loại. Trong suốt nhiều thế kỉ, khi một người da trắng Phương Tây cầm súng bắn một con sư tử và bắn một người da đen thì đều là vô tội như nhau. Rồi họ đi đến thời đại mà giết một người da đen thì cũng có tội như giết một người da trắng.

Nhưng, giết một con sư tử thì vẫn vô tội. Bởi lẽ, tự nhiên không có những quyền mà con người có.

Nguyễn Lương Hải Khôi

2 thoughts on “Quyền của Tự Nhiên”

  1. mac du toi hiu nhung toi ho bit phai dien giai no ntn nua.bai viet cua ban hay lem, chi la mot doan thui nhung cung du de ai doc no cung co the hiu rang, cai gi ton tai cung deu co quyen ca. tu nhien nuoi nuoi duong su song cua con nguoi thi con nguoi can pai bit ton trong va ra suc giu gin tai san vo cung quy bau nay ma khi mat no cung gan lien voi su kien con nguoi se tuyet chung

  2. Tu hien thatf su co nhung cai quyen cua “no” vi sào lai ko chu do là noi chung ta ffda xuat hien fva la noi chùng ta sòng

Trả lời