Bếp Mặt Trời “Đơn Giản Nhất”

Từ hai thùng giấy các tông, bạn có thể nhanh chóng làm ra một cái bếp sử dụng năng lượng mặt trời rất hiệu quả.

Những cuộc thí nghiệm ở Seattle và Arizona (Mỹ) đã chứng tỏ rằng những cái bếp mặt trời hình hộp (solar box cookers) có thể được làm ra bằng một cách đơn giản hơn nhiều so với cách mà chúng tôi đã áp dụng lâu nay. Những khám phá này đã dọn đường cho một phương pháp làm tiện lợi hơn — chỉ mất có vài tiếng đồng hồ và rất ít chi phí.

Khi thiết kế kiểu bếp này, chúng tôi gọi nó là “Bếp dùng năng Lượng Mặt Trời Hình Hộp Đơn Giản Nhất”, bởi vì vào lúc đó nó là mẫu thiết kế giản dị nhất mà chúng tôi có thể nghĩ ra. Trên thực tế, tuy cấu tạo đơn giản, nhưng đây là một kiểu bếp mạnh và không hề thua kém về hiệu năng chút nào.

Nếu bạn nào muốn thử sức thì hãy vào địa chỉ này để xem thiết kế chi tiết:

Trả lời